Yogi Bhajan - w hołdzie dla Mistrza
/Czytelnia Kundalini/

If you can't see God in all, you can't see God at all.
Jeśli nie widzisz Boga we wszystkim, nie widzisz go wcale. (Yogi Bhajan)

Yogi Bhajan urodził się 26 sierpnia 1929 roku w Indiach (obecnie Pakistan).
Był synem lekarza. Młodość spędził w ekskluzywnych prywatnych szkołach. Jako młody chłopiec uczęszczał także do szkoły katolickiej. W wieku ośmiu lat rozpoczał naukę jogi u oświeconego mistrza Sant Hazara Singha, który ogłosił go Mistrzem Jogi Kundalini, kiedy Yogi Bhajan miał 16 lat.

Joga Kundalini

Yogi Bhajan ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Pundżabie, w Indiach, po czym rozpoczał karierę urzędnika państwowego. W 1952 r. poślubił swoją żonę Inderjit Kaur, z którą miał dwóch synów, Ranbira Singha i Kulbira Singha, oraz córkę Kamaljit Kaur. Przez cały okres swojej kariery w służbie państwowej był jednocześnie nauczycielem jogi.

W roku 1968, wyjechał z Indii do Kanady, żeby nauczać jogi na Uniwersytecie
w Toronto, skąd po dwóch miesiącach wyjechał do Los Angeles. Łamiąc odwieczną tradycję tajemnicy, która otaczała naukę Jogi Kundalini, Yogi Bhayan zaczął nauczać publicznie. Szybko stał się znany, zaczął nauczać na uniwersytetach oraz w innych miastach USA.

W roku 1969 założył w Kalifornii organizację non-profit - Fundację 3HO (Healthy, Happy, Holy Organization). Zadaniem 3HO jest propagowamie technologii Jogi Kundalini, medytacji i humanologii (rozpowszechnianie zdrowego styl użycia i rozwoju duchowej świadomości). Yogi Bhajan był ojcem nauki humanologii, w roku 1980 uzyskał doktorat za swoją pracę naukową "Komunikacja: Wyzwolenie i Potępienie".

Pod kierownictwem Yogi Bhajana, 3HO rozprzestrzeniła się na międzynarodową skalę (300 placówek w 35 krajach świata).W 1994 roku Fundacja 3HO została członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych jako NGO (organizacja pozarządowa) ze statusem doradczym w Radzie Ekonomiczno-Społecznej ONZ, reprezentującym prawa kobiet, promującym prawa człowieka i rozwój edukacji w dziedzinie medycyny alternatywnej.

W 1971 r. Yogi Bhajan został Mahan Tantrykiem (jedynym żyjącym Mistrzem Jogi Białej Tantry), prowadzącym warsztaty Białej Tantry na całym świecie. Zgodnie ze swoim mottem: "Przybyłem nie po to, żeby zdobyć uczniów, lecz żeby wykreować nauczycieli" Yogi Bajan założył IKYTA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Jogi Kundalini oraz KRI - Instytut Badania Kundalini, które prowadzą kursy nauczycielskie Jogi Kundalini na całym świecie.

Yogi Bhajan opuścił ciało fizyczne 6 października 2004 roku, o godz. 9:05 w swoim domu w Espanioli, w stanie Nowy Meksyk, USA. Miał wtedy 75 lat.

It's not the life that matters, it's the courage that you bring to it.
To nie życie się liczy, ale odwaga, którą w nie wnosisz. (Yogi Bhajan)

Na podstawie: sikhnet.com