JOGA KUNDALINI - Joga Świadomości
/Czytelnia Kundalini/

Tak jak wszystkie rzeki kończą swój bieg w oceanie, tak wszystkie formy jogi kończą się podniesieniem Kundalini, twórczego potencjału istoty ludzkiej. (Yogi Bhajan)

Co to jest joga?

Samo słowo joga, tak jak je pojmuje nasz zachodni umysł, pochodzi od słowa yoke - unia, oryginalną jego formą w Sanskrycie jest słowo jugit. Zatem joga jest połączeniem świadomości indywidualnej jednostki ze Świadomością Najwyższą i Świadomością Nieskończoności. W tym kontekście jogin jest osobą, która całkowicie opiera się na Najwyższej Świadomości.

W ciągu kilku tysięcy lat wykształciło się wiele szkół jogi, co tak naprawdę oznacza istnienie wielu technik osiągnięcia tego samego celu. Wszystkie szkoły jogi mając na celu połączenie świadomości jednostki ze Świadomością Najwyższą, pracowały nad "obudzeniem" kreatywnej energii Kosmosu zwanej Kundalini.

Co to jest kundalini?

Kundalini w ludzkim ciele "drzemie" uśpiona u podstawy kręgosłupa, miejsce to zwane jest pierwszą czakrą ciała energetycznego - Muladhara.

joga kundaliniW trakcie praktyki jogi energia ta jest stopniowo pobudzana i kierowana do góry wzdłuż kręgosłupa, a dokładniej wzdłuż środkowego kanału ciała energetycznego zwanego Shushumna. Kundalini podąża wzdłuż Shushumny do miejsca, które w ciele fizycznym jest gruczołem szyszynki w środkowej części mózgu. Na tym poziomie osiągnięcie świadomości jest procesem chemicznym. Proces ten opisany jest w klasycznych podręcznikach jogi, mistycznym językiem w Wedach i Upanishadach, lub przekazywany uczniowi bezpośrednio przez nauczyciela.

Yogi Bhajan podkreślał, że aby stać się pełnym, prawdziwym człowiekiem należy świadomie pracować nad obudzeniem i podniesieniem Kundalini, która reprezentuje w człowieku twórczą inteligencję, miłość i niezmienną prawdę.

Joga Kundalini

Joga Kundalini jest kompleksową wiedzą o człowieku, procedurą i techniką, której działanie można odczuć i poznać wyłącznie poprzez praktykę i doświadczenie. Doświadczenie może być różne dla każdego z nas, ale zawsze następują pozytywne zmiany na poziomie fizycznym, umysłowym i emocjonalnym. Jest to ta technika jogi, która dokładnie odpowiada współczesnym wyzwaniom.

Korzyści wynikające z praktyki:

  • poprawa zdrowia (praktyka pobudza krążenie, leczy system nerwowy i hormonalny),
  • równowaga emocjonalna,
  • zwiększona odporność na stres,
  • wewnętrzny spokój i pewność siebie.

Praktyka Jogi Kundalini pomoże nam porzucić stare wzorce, uwolnić się od cierpień z przeszłości, które blokują nas przed byciem tu i teraz oraz przed osiągnięciem pełni naszych możliwości.

Joga Kundalini jest dla każdej grupy wiekowej, nie zna granic, jest ponad pochodzeniem, narodowością, wyznaniem czy religią, Jest dziedzictwem ludzkości, do którego obecnie dostęp ma każdy. Joga Kundalini jest praktyczną wiedzą dla nas wszystkich abyśmy byli zdrowi, szczęśliwi i spełnieni.

Kundalini Joga jest dla ludzi, którzy żyją we współczesnym świecie, posiadają rodzinę, dom i pracę, i równocześnie chcą zbalansować świat wewnętrzny z zewnętrzną rzeczywistością. Kundalini pochodzi od słowa kundal, które oznacza "kosmyk włosów ukochanego". Odwijanie tego kosmyka jest obudzeniem energii kundalini, potencjału twórczego, który istnieje w każdym człowieku.

Na przestrzeni wieków Joga Kundalini była techniką hermetycznie strzeżoną przez linię mistrzów, dostępną tylko dla wtajemniczonych uczniów i nigdy nie uczoną publicznie. W 1969 r. Yogi Bhajan przerwał tą długowieczną tradycję sekretu i rozpoczął publiczne nauczanie Jogi Kundalini, ucząc jej przez 36 lat na terenie Stanów Zjednoczonych i Europy. W tym celu utworzył organizację pod nazwą 3HO - Happy, Holy, Healthy Organization, której zadaniem jest kształcenie nauczycieli, a także szerzenie i ochrona technologii Jogi Kundalini w jej niezmienionej formie.

Joga Kundalini

Czym różni się Joga Kundalini od innych form jogi?

Kundalini Yoga jest diamentem. Zawiera w sobie wszystkie elementy jogi, jest emanacją 8.4 milionów krij, każda jak osobny utwór muzyczny, grany na instrumencie ciała. Jest najszybszą drogą osiągnięcia harmonii między ciałem, umysłem i duszą.

Jak twierdził sam Nauczyciel, jest to joga dla współczesnych ludzi i daje odpowiedź na ich współczesne problemy, dla ludzi, którzy mogą połączyć tę praktykę z aktywnym życiem w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości. Systematyczna praktyka przynosi szybkie i głębokie zmiany na wielu poziomach, a szczególnie na poziomie ciał subtelnych i na poziomie świadomości. Joga Kundalini powoduje także bardzo korzystne zmiany na poziomie ciała fizycznego, umysłu i osobowości.

Podczas jednego spotkania/lekcji praktyka obejmuje:

  • Kriję - zestaw asan w określonej sekwencji, dobranych dla określonego efektu,
  • Pranajamę - techniki oddechowe służące powiększeniu ciała pranicznego,
  • Mudry - pozycje dłoni zamykające obieg energii,
  • Mantry - czyli Słowa Siły i Intencji, są jednym z najważniejszych elementów Jogi Kundalini, podczas każdych zajęć słuchamy lub śpiewamy starożytnej mantry,
  • Shabad - Święte Hymny (przedłużone Mantry), które podobnie jak sama Mantra powodują neuro–chemiczną reakcję w mózgu, skutkując pozytywnymi zmianami na poziomie podświadomości, a tym samym przynosząc głębokie zmiany świadomości.