PRANAJAMA /Czytelnia Kundalini/

Na początku było słowo i... głęboki oddech.

Oddech jest jednym z podstawowych narzędzi w Jodze Kundalini.

Mistrzowskie opanowanie oddechu stanowi fundament dla:

  • zdrowia i witalności,
  • otwarcia i kreatywności,
  • panowania nad emocjami,
  • rozwijania koncentracji.

Świadomość oddechu zaczyna się wraz z rozpoznaniem go zarówno jako niesubtelnego oddechu fizycznego, jak też subtelnej siły życiowej ciała i umysłu (prany).

Praktykując Jogę Kundalini badasz i przełamujesz nawyk ignorowania oddechu. Oddech i ruchy z nim związane połączone są z przepływem myśli i emocji.

Oddech i Słowo pozostają w intymnym związku. Tworzą one platformę, z której mają początek wszystkie rzeczy oraz kształtują formę i kierunek naszego życia. Rządzą one naszą komunikacją i związkami z innymi oraz z nami samymi.

Gdy świadomie wykorzystamy oddech i dźwięk do kształtowania wzorców będziemy w stanie twórczo pokierować naszym życiem i potencjałem.

Na pewno zdajesz sobie sprawę z dwojakiej natury postrzegania i doświadczenia. Oddech jest zarówno niesubtelny, jak i subtelny, jest zarówno automatyczny, jak i świadomy.

Używanie i regulowanie oddechu fizycznego prowadzi do panowania nad słowami i emocjami.

Ilość, jakość i krążenie oddechu tworzy podstawy żywotności i twórczego życia. Jest to barometr tego, na jakiej energii funkcjonujemy i jak wielkie jej zasoby zgromadziliśmy na wyjątkowe sytuacje. Niesubtelnym aspektem jest mieszanina tlenu, azotu i innych pierwiastków, które tworzą powietrze. Subtelnym aspektem jest prana - siła życiowa, która energetyzuje umysł, ciało i świadomość. Większość ludzi nie oddycha prawidłowo, często oddech jest wykonywany płytko, górną częścią klatki piersiowej. Prawidłowy oddech wywołuje stan odprężenia zarówno umysłu jak i ciała.

Nauczenie się tego jak oddychać głęboko i w pełni, jest najprawdopodobniej najbardziej skuteczną drogą do rozwoju wyższej świadomości, poprawy zdrowia, witalności i spójności w naszym życiu.

Stres pojawia się wtedy, gdy napięcie mięśniowe lub mentalne nie może powrócić swobodnie do rozluźnionego stanu. Stres powoduje płytkie szybkie oddychanie tylko górną częścią klatki piersiowej, to z kolei prowadzi do chronicznego napięcia i słabych nerwów. Nieprawidłowy szybki i płytki oddech jeszcze zwiększa podatność na stres. Oznacza to, że stworzymy w ten sposób warunki do zaistnienia choroby i kryzysu w jakimś obszarze/układzie naszego ciała.

W naszej strukturze mięśniowej utrzymujemy ogromną ilość napięć i urazów emocjonalnych w postaci blokad, czy nawet pancerzy. W miarę jak zwiększamy ogólną giętkość ciała i powiększamy nasze płuca, nasza wrażliwość zwiększa się, a blokady i pancerze słabną.

W praktyce Jogi Kundalini bardzo duże znaczenie ma częstotliwość oddechu. Gdy świadomie zmniejszymy ilość oddechów wykonywanych w ciągu jednej minuty, osiągniemy ogromne korzyści:

  • 8 oddechów na minutę - mamy poczucie odprężenia, uwolnienia od stresu oraz odczuwamy większą mentalną przytomność,
  • 4 oddechy na minutę - intensywnie odczuwamy świadomą przytomność, zwiększoną klarowność widzenia, wrażliwość naszego ciała jest większa; przysadka i szyszynka zaczynają się komunikować na wyższym poziomie i wytwarzać stan medytacyjny,
  • oddech jednominutowy - wdech przez 20 sekund, zatrzymanie 20 sekund i wydech przez 20 sekund; półkule mózgu się harmonizują, następuje wyciszenie obaw, lęków i zmartwień; otwieramy się na odczuwanie swej obecności i na rozwój intuicji.

Więź pomiędzy nami, a Bogiem jest promieniem światła zwanym Praną. Oto dlaczego człowiek zwany jest Pranii - kimś żyjącym dzięki Łasce Prany.
(Yogi Bhajan)