VIŚUDDHA - piąta czakra /Czytelnia Kundalini/

Visuddha jest pierwszą czakrą z tzw. Górnego Trójkąta, które reprezentują poziom energii subtelnych. Czakry te gromadzą, tworzą i oczyszczają. Piąta czakra jest związana z ośrodkiem gardła oraz tarczycą i przytarczycą. Jest rządzona przez żywioł eteru.

Jeśli ujmiemy sekwencję żywiołów: ziemia, woda, ogień, powietrze i eter, to eter jest najbardziej subtelnym z pięciu żywiołów. Jest to początek procesu przejawiania się. Zadaniem piątej czakry jest komunikacja, przesyłanie i odbieranie informacji.

Sposób komunikowania się, który pochodzi z piątej czakry jest bardzo bezpośredni. Jest to inny rodzaj pewności niż ten, który pochodzi z nagromadzenia osobistej mocy w trzeciej czakrze. Siłą piątej czakry jest to, że nasz język i język Boga są takie same. Stajemy się świadomi siły Słowa, świadomi początków, przyczyn i skutków. Jako istoty ludzkie mamy daną wyjątkową siłę. Jest nią moc inicjowania i kreowania naszego życia. Świadomie używamy słów, jako nasion przyszłych manifestacji. Mamy świadomość tego, że Słowo jest ostatecznym nasieniem przyszłych skutków.

Joga Kundalini

Wraz z otwarciem piątej czakry zaczynamy stapiać się ze źródłem istnienia. Świadomość, która była ograniczona czasem, zaczyna rozpuszczać się, roztapiać w nieskończoności. Bariery, w których żyjemy przestają istnieć. Nabywamy zdolność klarownego widzenia rzeczy takimi, jakie są. Z poziomu piątej czakry możemy mówić tylko prawdę. Wiemy, kto mówi prawdę, a kto kłamie. Czujemy siłę którą posiadają nasze słowa, jesteśmy świadomi łańcucha przyczyny i skutków. Ważnym zadaniem na tym etapie osobistego rozwoju jest, aby nie stać się przywiązanym do mocy i siły, którą czujemy, że posiadamy. To wymaga pokory. To, by będąc świadomym swojego potencjału i siły, jednocześnie zachować czyste intencje.

Bardzo silną mantrą w Jodze Kundalini, która otwiera bramę piątej czakry jest mantra Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Wahey Guru. Piąta czakra jest właśnie taką bramą do świata ducha. Tylko poprzez mistrzowskie opanowanie Słowa i poprzez mistrzowskie opanowanie umiejętności inicjowania działań pochodzących z poziomu duszy, można otworzyć bramę do wyższych światów Górnego Trójkąta.