SVADISTHANA - druga czakra /Czytelnia Kundalini/

Druga czakra dotyczy pragnienia i namiętności, dualności i biegunowości, ruchu i zmiany oraz tworzenia i kreatywności. Żywiołem, związanym z drugą czakrą jest woda. Ktoś, kto jest zdominowany przez energię drugiej czakry, postrzega świat poprzez uczucia, poprzez pragnienia i impulsy oraz poprzez spełnianie namiętności.

Gdy druga czakra jest dobrze rozwinięta, wtedy mamy opinie, czynimy rozróżnienia, lubimy niebieski, a nie czerwony, przedkładamy ciepło nad zimno. Nie jesteśmy kimś, komu brakuje kontrastów i konturów. Dobrze funkcjonująca druga czakra maluje świat namiętnościami, motywacjami i opiniami. Język jest często zmysłowy, barwny i nakierowany na cel. Jest on giętki i płynny, zupełnie tak jak woda.

Wielu ludzi doświadcza tego, jako zdolności do kłamania lub tworzenia wypowiedzi, albo historii po to, by przemycić pod spodem tę rzeczywistą namiętność. Jest to sztuka flirtowania: jak mówić o seksie, bez mówienia niczego wprost seksualnego. Z perspektywy drugiej czakry seks przedstawia sobą poszukiwanie biegunowości i spełnienia oraz uwalniania energii tworzonych przez tę biegunowość. Chwilowe zapomnienie w ekstazie seksualnego uwolnienia, jest przedsmakiem o wiele większej błogości, dostępnej dla nas, gdy puszczamy i stapiamy się z Nieskończoną Biegunowością. O to właśnie chodziło w dużym stopniu w Tantrach, tj. o użycie seksualności jako sposobu doświadczenia Ducha.

Joga Kundalini

Połączenie seksualności i kreatywności znajdywane w drugiej czakrze jest jednym z powodów, dla których często spotykamy przypisywanie artystom właśnie takich pokręconych, pełnych temperamentu osobowości. Tutaj wymieszane są razem pragnienia, rozkosze oraz bóle i zmagania dla ostatecznego wyrażenia naszej twórczości. Gdy wszystkie pozostałe czakry są zrównoważone w stosunku do drugiej czakry, wtedy seksualność staje się radosna, zróżnicowana, pełna ekspresji i rzadko posiada konotacje pomieszania, zmagania się, bólu czy perwersji, które wydają się narastać w naszej kulturze.

Pobudzanie drugiej czakry jest powszechną formą pobudzania w naszym społeczeństwie. Mówi się, że wszystko da się sprzedać, jeśli tylko doda się do tego seksu. To nie jest tak, że te wszystkie buty, samochody i produkty spożywcze dadzą nam dobry seks. Jest zaś tak, że oglądanie seksualnego obiektu na reklamie zapewnia pobudzenie, przypomina nam, byśmy mieli namiętności, wzbudza w nas uczucia i usiłuje sprawić, byśmy zajęli się głębokimi podświadomymi nurtami naszych własnych namiętności.

Systemem zmysłowym, połączonym z drugą czakrą jest smak. Bez namiętności życie nie ma smaku, a sam smak jest przenoszony przez wodne mieszanki związków chemicznych, które doznajemy naszym językiem. Gdy doświadczamy wielkiej namiętności, wtedy zmieniają się także smaki w naszych ustach. W stanie jogi jednoczymy się z Nieskończonym i w tym miejscu nasz mózg wytwarza amrit, słodki nektar, a smaki w naszych ustach się zmieniają.

Gdy druga czakra jest zbyt słaba, wtedy świat wydaje się mdły. Jest niewiele pasji. Tak naprawdę nie mamy zdania o tym, czy o tamtym, a nasze ciało nie wykazuje skutków motywacji, miłości dla zmysłów, ruchu. Ma tendencję do bycia stłamszonym i powolnym.

Gdy druga czakra jest nadaktywna, wtedy nie ma niczego, co nie byłoby seksualne. Mamy coś w rodzaju manii seksualnej. Związki z innymi będą dotyczyły jedynie zaspokojenia naszych namiętności, bez względu na to, co mówimy, bez względu na role innych osób. Ktoś z bardzo silną drugą czakrą może mieć trudności z utrzymaniem relacji biznesowych wyłącznie na polu biznesu. Przekracza granice. Nie może się utrzymać w ryzach, gdyż dla tej osoby wygląda to tak, że bez względu na to, o czym akurat mówi ktoś inny, zawsze tak naprawdę mówi o pobudzeniu seksualnym.

W Jodze Kundalini istnieje wiele ćwiczeń, które znane są ze swojego działania na drugą czakrę. Jednak nie traktujemy tych ćwiczeń jako pobudzających do zwiększenia czy zmniejszenia funkcjonowania jakiejś czakry. Intencją jest tu raczej zrównoważenie i włączenie danej czakry do gry, wspólnie ze wszystkimi pozostałymi czakrami.