MANIPURA - trzecia czakra /Czytelnia Kundalini/

Trzecia czakra jest centrum energii, siły woli, poczucia kontroli i koordynacji. Jest związana z obszarem wokół punktu pępka, zasilana energią ze splotu słonecznego oraz związana z nadnerczami i nerkami. Rządzi nią żywioł ognia. Koordynuje i rozwija ona zmysł wzroku i wizję. Z trzech czakr, składających się na Dolny Trójkąt - pierwszej, drugiej i trzeciej - ta jest najsubtelniejsza.

Ośrodek pępka jest początkiem. Jest to pierwszy punkt, przez który jesteśmy żywieni, pielęgnowani i zaopatrywani w energię, by żyć jako płód w łonie matki. Gdy nasze fizyczne połączenie z matką zostaje przecięte, punkt pępka kontynuuje swoją funkcję w bardziej subtelny sposób, pobierając energię z kosmosu.

Pobudzanie, wzmacnianie i rozprowadzanie energii w punkcie pępka stanowi centralną część każdej kriji w Jodze Kundalini. Energia jest inicjowana właśnie z tego miejsca. Tutaj przybiera na sile, a następnie przemieszcza się dwoma rezerwowymi kanałami w dół, do podstawy kręgosłupa i budzi kundalini, drzemiącą w pierwszej czakrze, która rozpoczyna swoją nieustanną podróż wzdłuż kręgosłupa, aby przebudzać i wzbudzać.

Joga Kundalini

Osoba, która ma silną trzecią czakrę, ma poczucie, że jej życie oraz jakość jej życia zależą od tego, co robi. Jest to człowiek czynu. Potrafi kształtować, kierować i rozwijać to, co wydarza się w jego życiu. Cechuje go zaufanie do życia. Żywioł ognia związany z tą czakrą reprezentuje chęć zaczynania i działanie. Kiedy trzecia czakra dominuje, wtedy dana osoba jest wylewna i pełna ekspresji. Ubiera się w jasne kolory, co przykuwa naszą uwagę.

Kiedy energia trzeciej czakry jest niewystarczająca, wtedy taka osoba musi to kompensować. Jeśli nie czuje, że ma wystarczająco dużo energii, aby wykonać swoje działania, wtedy sięga po inne źródła energii, by ją zgromadzić. To mogą być stymulanty, takie jak kawa, alkohol, narkotyki, jedzenie.

Trzecia czakra jest bramą do czwartej czakry. Niższe trzy czakry reprezentują świat tego, co nieświadome. Przepona w ciele ludzkim jest niczym powierzchnia Ziemi, a czakra serca powyżej niej staje się początkiem świadomości. Wzmocnienie punktu pępka jest częścią gromadzenia energii i organizowania energii niższych trzech czakr, do przebicia się do górnego świata świadomości. Bez mocnej trzeciej czakry możemy mieć wiele dobrych pomysłów i wiele dobrych zamiarów, lecz nie owocują one niczym. Przy mocnej trzeciej czakrze nawet nasze najdrobniejsze intencje tworzą działania i zaczynają poruszać innych.

Trzecia czakra reguluje widzenie. Wzrok i widzenie są związane z pobudzaniem współczulnego układu nerwowego. Dają nam one poczucie kontroli. Wielu odnoszących sukcesy ludzi, którzy nieustannie robią plany, wizualizuje swoje cele i tworzy ich konkretne obrazy. Namacalność obrazu, konkretność każdej z jego licznych części, buduje poczucie skupienia i siłę woli związane z trzecią czakrą.