AURA - ósma czakra /Czytelnia Kundalini/

Według Yogi Bhajana ósmą, kolejną czakrą, jest aura. Aura łączy w sobie oddziaływanie wszystkich pozostałych siedmiu czakr. Żeby to zrozumieć wyobraź sobie, że unosisz się wysoko nad swoim fizycznym ciałem. Kiedy patrzysz w dół, na promienne światło aury, rysuje się ono jako owal lub kula światła. Czakra ta jest określana często jako otaczające ciało pole lub otaczająca siła, moc skorupy energii otaczającej wszystkie pozostałe czakry.

Aura jest także czakrą - a więc kręgiem, wirem energii, miejscem zbiegania się strumieni energii z wszechświata. Kiedy to otaczające pole jest mocne, wtedy automatycznie jesteśmy oddzieleni od wszelkich negatywnych zewnętrznych wpływów. Kiedy pole to jest słabe, zdajemy się być na łasce wszystkiego, co przechodzi obok lub... przez nas.

Joga Kundalini

Kiedy otaczające nas pole aury jest mocne, wtedy poprawia ono działanie wszystkich pozostałych czakr i wpływa na spoistość pola elektromagnetycznego ludzkiego ciała. Gdy jesteśmy zdrowi, to otaczające nas pole będzie się jawić w aurze jako koliste i symetryczne. Gdy chorujemy, pole to ma różne wyszczerbienia i miejsca, gdzie jego promienność jest słabsza.

Wrażliwość pochodząca z tego otaczającego nas pola, to poczucie łączności. Aura splata nas z energią całego wszechświata. Ciało duszy kocha łączyć się, istnieć i działać poprzez czakrę czwartą lub właśnie poprzez ósmą czakrę, z poczuciem równowagi i współodczuwania oraz miłości, a także z poczuciem bezmierności i nieosobowej realności.

Ta czakra nie jest związana z żadnym żywiołem lecz jedynie z poczuciem istnienia. Daje nam ona poczucie naszej domeny, naszej istoty i napełnia przestrzeń naszą obecnością. Gdy to otaczające pole jest silne, a pozostałe czakry są dostrojone i działają dobrze, wtedy już sama nasza obecność wydaje się działać i kierować wieloma z sił we wszechświecie tak, by bez naszego wysiłku spełniały one nasze pragnienia i potrzeby.