ANAHATA - czwarta czakra /Czytelnia Kundalini/

Czwarta czakra jest zlokalizowana w okolicy fizycznego serca i jest powiązana fizycznie z sercem i grasicą. Żywiołem dla niej właściwym jest żywioł powietrza. Reprezentuje otwarcie uczuć, współczucie oraz naszą zdolność do miłości. Z czakrą serca związane są kolory zielony i różowy.

Symbolem tej czakry jest trójkąt skierowany ku górze i trójkąt skierowany ku dołowi; oba trójkąty nakładają się na siebie, tworząc sześcioramienną gwiazdę. Reprezentuje ona punkt równowagi, pomiędzy dolnymi czakrami, czyli trójkątem energii Ziemi oraz górnymi czakrami, czyli trójkątem energii Nieba.

Dolne trzy czakry reprezentują impulsy. Otwarcie czakry serca rozpoczyna pierwszy poziom świadomości. W poprzednich czakrach kierowaliśmy się poczuciem "ja", teraz zaczynamy postrzegać świat poprzez "my".

Kiedy już uaktywniliśmy energie i namiętności pierwszych trzech czakr, to teraz możemy ich użyć na rzecz naszego większego poczucia jaźni. Przy otwartej czakrze serca mamy większy kontakt z naszymi uczuciami. Świadomi jesteśmy naszych uczuć i możemy nimi kierować.

Joga Kundalini

Czakra serca, kiedy funkcjonuje prawidłowo, działa jak dobry system zabezpieczający. Wiemy wtedy, kiedy coś jest dla nas dobre i korzystne oraz, kiedy coś jest niekorzystne i nie powinno byc naszym udziałem. Jest to więc także czakra zwiazków, ale w inny sposób, niż to się dzieje poprzez drugą czakrę. Działając poprzez czwartą czakrę wiemy z kim możemy tworzyć nasze kontakty i związki, kogo możemy wpuścić do swojego świata. Jeśli ta czakra jest nadaktywna, wtedy możemy być przedmiotem zbyt wielkiej sympatii i zainteresowania ze strony innych osób. Kiedy jest niewystarczająco aktywna, wtedy z kolei możemy się uzależniać i przywiązywać do innych oraz mieć niską świadomość i poczucie siebie samych.

Jednym z dzwięków, które w Jodze Kundalini używamy do pobudzenia czakry serca jest dźwięk "hum", który oznacza "my". Mantra Humi hum brahm hum może zarówno otworzyć czakrę serca, jak też uaktywnić jej związek z piątą czakrą.

Czakra serca jest także popudzana poprzez pranajamę. Wszelkie blokady na poziomie przepony lub związane z mechanizmem oddychania głęboko oddziaływują na ośrodek serca. Tak więc potężne pobudzenie czakry serca osiąga się poprzez wszystkie formy pranajamy, czyli poprzez użycie oddechu.