ADŻNA - szósta czakra /Czytelnia Kundalini/

Szósta czakra znajduje się w Punkcie Brwi. Koresponduje ona z gruczołem przysadkowym. Przedstawiana jest jedynie przez dwa płatki. Adżna znaczy "dowodzić". Adżna czakra, szósta czakra jest więc czakrą dowodzenia. To tutaj osiągamy spójność i integralność naszej osobowości. To stąd zyskujemy intuicyjne wyczucie kierunku, w którym chcemy pójść. To tutaj schodzą się główne kanały energii, IDA, PINGALA i SZUSZUMNA. Trzy rzeki wewnętrznej energii zlewają się w jedno a Adżna czakrze. To jest ta czakra, która jest związana z czymś, co jest zwane Okiem przekraczającym dwoje oczu. Dwoje oczu daje nam postrzeganie wymiaru świata fizycznego. Trzecie Oko daje nam głębię, wymiar i zakres w światach subtelnych.

Joga Kundalini

Szósta czakra pozwala nam na opanowanie strumienia umysłu. Często jest ona reprezentowana przez światło, lecz w tym przypadku jest to światło wewnętrzne. Kiedy trzy główne kanały energetyczne otwierają się i ktoś doznaje mistycznej wizji, twierdzi, iż Bóg jest niczym światło miliardów wybuchających słońc. Adżna, jest to także czakra, której możemy użyć do opanowania dwoistości umysłu. Dwa płatki reprezentują tutaj plus i minus zawarte w każdej myśli. Kiedykolwiek intelekt daje nam "tak", automatycznie implikuje "nie". Kiedykolwiek daje nam światło, implikuje również ciemność. Opanować szóstą czakrę, to oznacza nigdy nie być zwodzonym przez którąkolwiek z biegunowości życia. To zdolność czytania między tymi biegunowościami. Pomiędzy wierszami.

Gruczoł, związany z tą czakrą, przysadka mózgowa, ma także w rzeczywistości dwie części, przednią i tylną przysadkę. Podczas rozwoju ciała człowieka, każda z tych dwóch części fizycznego gruczołu migruje z innego źródła, nie mniej splatają się one właśnie tutaj. Dwoistość, biegunowość i stała dynamika tej czakry reprezentowana przez dwa płatki jest odzwierciedlona nawet w jej strukturach fizycznych.

Kiedy śpiewamy mantrę ONG (wibrując ten dźwięk w sposób lekko nosowy, tak jak wymawiając Sa-Ta-Na-Ma) stymuluje to komorę w czaszce, w której spoczywa przysadka. Gdy komora ta jest odpowiednio wprawiana w wibrację, wtedy gruczoł przysadkowy budzi się i uruchamiany jest bardziej aktywny związek z drugim kluczowym gruczołem, gruczołem szyszynki.