CZAKRY /Czytelnia Kundalini/

Czakra oznacza "koło". Czakry są to ośrodki energetyczne, które istnieją w naszym ciele w postaci wirów energii. Joga Kundalini wyróżnia 8 czakr. Siedem z nich koresponduje z obszarami systemu dokrewnego lub splotami nerwowymi w ciele fizycznym, natomiast ósma z aurą i polem elektromagnetycznym.

Pierwsze trzy czakry są znane jako Dolny Trójkąt, zaś czakry: piąta, szósta i siódma jako Górny Trójkąt. Czwarta czakra (serca) jest punktem równowagi pomiędzy dolnym, a górnym trójkątem. Jest miejscem, gdzie doświadczamy przejścia "od Ja do Ty", albo "od Ja do My".

Żadna z czakr nie istnieje samotnie, w izolacji od innych. Każda z nich jest częścią większego cyklu rozwoju. Czakry Dolnego Trójkąta skupiają się na eliminowaniu i redukowaniu, i są równoważone przez czakry Górnego Trójkąta, które gromadzą, tworzą i oczyszczają.

Pięć pierwszych czakr jest związanych z jednym z pięciu podstawowych żywiołów - ziemią, wodą, ogniem, powietrzem i eterem oraz z właściwościami jakie reprezentuje każdy z tych żywiołów. Górne trzy czakry korespondują z bardziej subtelnymi światami, dlatego nie maja związku z żywiołami.

Joga Kundalini

Prana, czyli siła życiowa, napędza czakry oczyszczając je z blokad dla swobodnego i naturalnego przepływu przez nie energii. Technologia Jogi Kundalini ułatwia to oczyszczanie, równoważąc i maksymalizując funkcjonowanie ciała, umysłu i ducha.

Czakry oddziaływują na nasze postrzeganie, uczucia i wybory. Wpływają na strumień i rodzaj naszych myśli oraz energii, która te myśli może urzeczywistnić. Otwieranie i równoważenie czakr otwiera zmysły i scala je we wrażliwą sieć, która może być powiązana z większym źródłem energii, z którego przychodzimy i do którego powracamy.

MULADHARA - pierwsza czakra, czakra korzenia, zlokalizowana w dole kręgosłupa, odpowiada za nasze poczucie BEZPIECZEŃSTWA i PRZETRWANIE w sensie fizycznym i materialnym. Nierównowaga w tej czakrze może objawiać się na przykład: otyłością czy problemami finansowymi. Pierwsza czakra jest światem nawyków. Jest to kraina automatycznych zachowań. Jest składnicą głębokich instynktownych wzorców, których używamy dla przetrwania. Muladhara związana jest z wydalaniem, odbytem i jelitem grubym. (więcej...)

SVADISTHANA - druga czakra, znajduje się w okolicach organów seksualnych. Druga czakra, to nasza KREATYWNOŚĆ. Odpowiada za nasze NAMIĘTNOŚCI, PASJE, MOTYWACJE I OPINIE. W tej czakrze wymieszane są razem pragnienia, rozkosze oraz bóle i zmagania. Gdy wszystkie pozostałe czakry są zrównoważone do drugiej czakry, nasza seksualność staje się radosna, zróżnicowana, pełna ekspresji. Gdy druga czakra jest słaba, wtedy świat wydaje się mdły, jest niewiele pasji. Nasze ciało nie wykazuje miłości zmysłów i ruchu. Gdy druga czakra jest nadaktywna, wtedy nie ma niczego, co nie byłoby seksualne. Ktoś z silną drugą czakrą może mieć trudności z utrzymaniem relacji biznesowych. Przekracza granice, nie może się utrzymać w ryzach. Celem ćwiczeń jogi jest zrównoważenie i włączenie tej czakry do gry z pozostałymi czakrami. (więcej...)

MANIPURA - trzecia czakra, zlokalizowana jest w okolicach pępka, splotu słonecznego. Jest to centrum energii, siły woli, poczucia KONTROLI i KOORDYNACJI. Koordynuje i rozwija ona zmysł wzroku i jest odpowiedzialna za tworzenie wizji i wyobrażeń. Wzrok i widzenie daje nam poczucie kontroli. Ta czakra odpowiada za realizację naszych wizji dotyczących naszego życia i naszej przyszłości. Punkt pępka to obszar pobierający energię z kosmosu, jest miejscem gromadzenia energii w ciele, mówi się nawet, że energia kundalini jest inicjowana właśnie z tego miejsca. Osoba, która ma silną trzecią czakrę ma poczucie, iż jej życie oraz jego jakość zależą od tego, co robi. Jest to człowiek czynu, potrafi kształtować, kierować i rozwijać to, co wydarza się w jego życiu. Gdy energia trzeciej czakry jest niewystarczająca, dana osoba musi to kompensować, korzystając z innych źródeł energii (na przykład: jedzenie, narkotyki). Wzmocnienie punktu pępka oznacza gromadzenie energii z pierwszych trzech czakr w celu przebicia się do górnego świata świadomości. Bez mocnej trzeciej czakry możemy mieć wiele dobrych pomysłów i zamiarów, lecz nic z nich nie powstaje. Przy mocnej trzeciej czakrze nawet najmniejsze intencje tworzą działania i zaczynają poruszać innych. (więcej...)

ANAHATA - czwarta czakra - serca, znajduje się w środku klatki piersiowej, w okolicach fizycznego serca. Reprezentuje ona UCZUCIA, WSPÓŁODCZUWANIE i MIŁOŚĆ. Otwarcie czakry serca oznacza nowy związek z naszymi uczuciami. Wiemy jakie są nasze uczucia, potrafimy je rozpoznać i nimi odpowiednio pokierować. Czakra serca jest czakrą związków i powiązań, jeśli jest zbyt aktywna możesz być przedmiotem zbyt wielkiej sympatii, a gdy jest osłabiona możesz być uzależniony od innych i nie mieć poczucia swojej tożsamości. (więcej...)

VIŚUDDHA - piąta czakra - gardła, związana jest z ośrodkiem gardła i z tarczycą. Gdy ta czakra się otwiera zaczynamy rozumieć i czuć na wyższych poziomach. Mamy świadomość, że nasze słowa mają moc, że to, co wypowiadamy zaczyna się realizować. Z poziomu piątej czakry możemy mówić tylko prawdę. Mamy moc inicjowania i kreowania naszego życia. Czakra gardła to ostatni moment, aby coś zatrzymać lub coś uwolnić, oczyścić. Z otwartą piątą czakrą zaczynamy używać świadomie słów jako nasion przyszłych zdarzeń. (więcej...)

ADŹNA - szósta czakra, trzecie oko, znajduje się w punkcie między brwiami. Koresponduje ona z gruczołem przysadki. Jest czakrą dowodzenia. To tutaj osiągamy spójność i integralność naszej osobowości. To stąd uzyskujemy intuicyjne wyczucie kierunku naszego działania. Tutaj schodzą się główne kanały energii: IDA, PINGALA i SZUSZUMNA i zlewają się w jedno. Trzecie oko daje nam głębię, wymiar i zakres w światach subtelnych. Szósta czakra pozwala nam na opanowanie dwoistości. (więcej...)

SAHASRARA - siódma czakra, czakra korony, znajduje się dokładnie nad szczytem głowy. Związana jest ona z kosmicznym dźwiękiem. Kluczową charakterystyką siódmej czakry jest poddanie się - pokora, która wypełnia nas kiedy skłaniamy się przed nieskończonym. (więcej...)

AURA - ósma czakra, jest zlokalizowana w polu elektromagnetycznym.
Aura łączy w sobie oddziaływanie wszystkich pozostałych czakr. Jest często określana jako otaczające pole lub siła energii otaczającej wszystkie pozostałe czakry. Aura jest także miejscem zbiegania się strumieni energii wszechświata. Gdy to otaczające pole jest silne, wtedy chroni nas przed wszelkimi negatywnymi wpływami. Gdy jest słabe, wydaje się, że jesteśmy na łasce wszystkiego, wszystko przechodzi obok nas, lub przez nas. Mocna aura poprawia funkcjonowanie wszystkich czakr. Wrażliwość pochodząca z tego otaczającego pola, to poczucie łączności. Splata nas ona z całym wszechświatem. Gdy otaczające nas pole elektromagnetyczne jest silne, a wszystkie czakry są dostrojone i działają prawidłowo, to już sama nasza obecność wydaje się działać tak, aby bez naszego wysiłku wypełniały się nasze pragnienia i potrzeby. (więcej...)

Przebudzona Kundalini poprzez czakry

Kiedy praktykujemy Jogę Kundalini, energia kundalini miesza się poniżej pępka i schodzi do czakry korzenia, następnie spiralnie wznosi się przez szuszumnę (kanał centralny przy kręgosłupie) do gruczołów przysadki i szyszynki w mózgu, wykonuje podwójną pętlę w czakrze gardła, spływa w dół poprzez czakrę serca, pępka oraz czakrę seksu i powraca do punktu początkowego. W czakrze gardła obserwujemy cztery cykle kundalini. Ta czakra, czakra gardła jest więc najważniejsza. Największą siłą człowieka jest mówione słowo, zarówno to co mówimy oraz to, jak mówimy.

Jeśli na arenie każdej z czakr pogodzimy świadome i nieświadome emocje, wywoła to przepływ energii i stworzy osobowość, w której człowiek jest spójny i niepokonany, posiada swoje uświadomione cele. (Yogi Bhajan)