Dziesięć Ciał /Czytelnia Kundalini/

Gdy zrozumiesz, że jesteś Dziesięcioma Ciałami, będziesz świadom tych Dziesięciu Ciał i będziesz utrzymywał je w równowadze, wtedy cały Wszechświat będzie z Tobą w równowadze. (Yogi Bhajan)

Anatomia Jogiczna - Dziesięć Ciał

Ludzie najczęściej identyfikują się ze swoim ciałem fizycznym i myślą o sobie w kategoriach fizycznych - lub czasami jako o ciele fizycznym i jakiejś duszy. Z jogicznego punktu widzenia istota ludzka jest złożona z dziesięciu ciał: ciała fizycznego, trzech ciał mentalnych i sześciu ciał energetycznych.

Każde z ciał ma pewne szczególne dary, które przejawiają się, gdy jest ono silne oraz pewne tendencje do niedoboru, gdy jest ono słabe.

Korzeń każdej choroby istnieje najpierw w jednym z ciał duchowych lub energetycznych zanim przejawi się na zewnątrz. Zatem przez wzmocnienie i zrównoważenie Dziesięciu Ciał, możemy także stać się zdrowsi.

Joga Kundalini pracuje nad zrównoważeniem i uaktywnieniem dziesięciu ciał. Zatem regularne i szczere praktykowanie Jogi Kundalini stanowi całościowy system, który pracuje jednocześnie nad wszystkim dziesięcioma ciałami.

Pierwsze ciało - ciało duszy (POKORA i KREATYWNOŚĆ)

Czy Twoje ciało jest kreatywnym strumieniem wypływającym z celu twojej duszy? Czy kierujesz się sercem, czy umysłem?

Ciało duszy łączy nas z wewnętrzną nieskończonością. Jest doświadczeniem ducha w nas samych. Gdy ciało duszy jest silne, człowiek żyje w zgodzie ze swoim sercem, a kreatywność płynie w prosty i czysty sposób.

Gdy to ciało jest słabe, możemy kierować się umysłem a nie sercem. Możemy czuć się zaklinowani, niepewni, niezdolni do odkrycia swojego celu w życiu, bez dostępu do naszej kreatywności.

Klucz do zrównoważenia: podnieś kundalini, otwórz serce.

Drugie ciało - umysł negatywny (OCHRONA)

Czy jesteś w stanie określić w jakiej sytuacji kryje się zagrożenie? Co trzeba wziąć pod uwagę?

Umysł negatywny pomaga nam nadać kształt kreatywności naszego ciała duszy, darami ograniczenia formy i pojmowania. Wszczepia w nas tęsknotę za przynależnością, która w swej najwyższej postaci napędza nas do połączenia się z naszą własną jaźnią, z jaźnią Boga.

Gdy umysł negatywny nie jest rozwinięty, tęsknota za przynależnością może powodować, że wdajemy się w nieodpowiednie, destrukcyjne związki.

Klucz do zrównoważenia: ceń wysoko swoją dyscyplinę. Rozwiń świadome związki zachowując integralność.

Trzecie ciało - umysł pozytywny (RÓWNOŚĆ, OPTYMIZM)

Czy jesteś otwarty na wszystkie możliwości jakie życie Tobie oferuje? Czy dopuszczasz je do swojego życia?

Umysł pozytywny dostrzega pozytywną stronę wszystkich sytuacji i istot. Daje nam silną wolę i pozwala nam z łatwością i pokorą używać naszej siły. Sprawia, że w naturalny sposób jesteśmy pogodni i pełni optymizmu, Obdarza on nas poczuciem humoru. Czyni naszą komunikację mocną i bezpośrednią.

Gdy umysł pozytywny jest słaby, to możemy zostać przytłoczeni przez umysł negatywny. Możemy czuć się rozeźleni, nietolerancyjni, wahać się przed użyciem własnej siły, gdyż obawiamy się odpowiedzialności.

Klucz do zrównoważenia: Wzmocnij punkt pępka, Używaj pozytywnych afirmacji.

Czwarte ciało - umysł neutralny (WSPÓŁCZUCIE, SŁUŻENIE INNYM)

Czy pozwalasz sobie na dostrzeganie wewnętrznej mądrości i według niej działasz?

Umysł neutralny czy medytacyjny pozwala na spojrzenie ze współczuciem na całą grę życia. Ocenia on informacje z umysłu negatywnego i pozytywnego i daje podpowiedź w ciągu dziewięciu sekund. Jest to intuicyjny punkt widzenia i zapewnia nam dostęp do naszej duszy. Gdy nasz umysł neutralny jest słaby, to możemy mieć trudności z podejmowaniem decyzji.

Klucz do zrównoważenia: medytacja.

Piąte ciało - ciało fizyczne (NAUCZYCIEL, RÓWNOWAGA)

Czy używasz swojej mocy i zasobów dla dobra wszystkich?

Ciało fizyczne jest świątynią, w której pozostałe dziewięć ciał odgrywa swe role. Daje zdolność równoważenia wszystkich części naszego życia. Jeśli jest silne, reprezentuje nauczyciela, który jest w stanie nawet abstrakcję objaśnić każdemu, bez względu na jego wiek, inteligencję i sposób życia oraz sprowadzić ja do ziemskiej konkretnej postaci. Przy pomocy piątego ciała można wybrać dharmę nad karmą.

Gdy ciało piąte jest słabe, możemy czuć się chciwi, niewdzięczni i współzawodniczący. Nasza wewnętrzna i zewnętrzna rzeczywistość nie będzie w równowadze, możemy mieć trudności z wyrażaniem siebie słowami, jak również przed znalezieniem się w pozycji nauczyciela.

Klucz do zrównoważenia: regularna praktyka, zacznij uczyć.

Szóste ciało - linia łuku (BŁOGOSŁAWIEŃSTWO)

Czy jesteś zdolny przejawić swoje cele? Czy robisz to w sposób integralny?

Linia łuku rozciąga się od jednego płatka usznego do drugiego, przez linię włosów i brwi. To jest nasza aureola i jądro naszej aury. Kobiety mają drugą dodatkową linię łuku, która rozciąga się od jednego sutka do drugiego. Linia łuku jest naszą projekcją, naszą promiennością. Daje nam zdolność do skupiania się, bycia skoncentrowanym, do medytowania. Linia łuku związana jest z gruczołem przysadkowym, reguluje układ nerwowy i równowagę gruczołów, ochraniając w ten sposób ośrodek serca. Siła projekcji szóstego ciała pomaga nam objawić cokolwiek chcemy w swoim życiu. Linia łuku, to punkt równowagi pomiędzy światem fizycznym a światem kosmicznym.

Jeśli nasza linia łuku jest słaba, możemy być nadopiekuńczy i łatwo ulegać wpływom. Możemy mieć zaburzenia pracy gruczołów, co może w doprowadzić do niekonsekwencji w naszych nastrojach i zachowaniach.

Klucz do zrównoważenia: ćwiczenia aktywujące trzecie oko (szósta czakra).

Siódme ciało - aura (BEZPIECZEŃSTWO I MIŁOŚĆ)

Czy odczuwasz bezpieczeństwo w uniwersalnej miłości? Czy nie wahasz się podnosić innych, tak jak siebie samego?

Aura jest polem elektromagnetycznym, które otacza nasze ciało tak samo, jak ziemskie pole elektromagnetyczne obejmuje ziemię.

Gdy pole jest silne, kumuluje naszą siłę życiową, pozwala jej nagromadzić się do takiego poziomu, że będziemy się czuli pewni i bezpieczni. To właśnie z pozycji bezpieczeństwa, możesz traktować innych z miłosierdziem, i już sama twoja obecność podniesie innych.

Aura jest naszą ochroną. Jest to nasza tarcza. Może przyciągać to co pozytywne, a odpychać to co negatywne (od innych osób, sytuacji czy choroby). Gdy nasza aura jest słaba, możemy być paranoiczni i nie ufać sami sobie. Wszelka choroba wchodzi najpierw do aury. Tak więc możemy siebie uzdrowić utrzymując silną aurę. Gdy nasza aura jest silna , wtedy choroba nie będzie mogła wniknąć do naszego ciała fizycznego.

Klucz do zrównoważenia: medytacja. Noś białe stroje wykonane z naturalnych włókien.

Ósme ciało - ciało praniczne (CZYSTOŚĆ, ENERGIA)

Czy masz dość energii by wypełnić swoje cele? Czy podchodzisz do życia bez lęku?

Poprzez oddech, ciało praniczne nieustannie przynosi siłę życiową i energię do naszego systemu. Gdy nasze ciało praniczne jest silne, a oddech jest głęboki i rozluźniony, wtedy nic nie jest w stanie wytrącić nas z równowagi.

Sami siebie motywujemy i mamy dość energii, by osiągnąć swe cele. Wszelka choroba zaczyna się od nierównowagi w ciele pranicznym. Jeśli nasze ciało praniczne jest słabe, możemy odczuwać nieustanny lęk oraz chroniczne zmęczenie.

Klucz do zrównoważenia: pranajama (ćwiczenia oddechowe).

Dziewiąte ciało - ciało subtelne (WYCISZENIE)

Czy przejawiasz subtelność i wrażliwość i możesz przeniknąć poza powierzchowność? Jaki jest rzeczywisty powód życia?

Nasze ciało subtelne pozwala nam wyglądać poza bezpośrednie realia życia w wysublimowaną uniwersalną grę, która leży poza nimi.

Gdy nasze ciało subtelne jest silne, posiadamy finezję i wyciszenie. Nic w życiu nie stanowi dla nas tajemnicy. Uczymy się szybko, mistrzowsko i swobodnie opanowujemy sytuacje. Ciało subtelne i ciało duszy są w złożony sposób ze sobą splecione. Ciało subtelne przenosi duszę w czasie śmierci. Słabe dziewiąte ciało, może oznaczać, że jesteśmy naiwni i łatwo dajemy się oszukiwać. Może objawiać się tym, że jesteśmy wulgarni w słowach i zachowaniu. Możemy czuć się niespokojni, gdyż brak nam spokoju wewnętrznego.

Klucz do zrównoważenia: wykonuj medytację lub zestaw ćwiczeń (kryję) przez 1000 dni.

Dziesiąte ciało - ciało promienne (SZLACHETNOŚĆ)

Czy twoje życie jest przykładem odwagi i kreatywności?

Ciało promienne daje nam duchową odwagę i promienność. Jego siła czyni nas odważnymi w obliczu jakichkolwiek przeciwności. Jeśli twoje dziesiąte ciało nie jest rozwinięte, możemy obawiać się konfliktów, unikać innych ludzi. Możemy czuć się nieskuteczni i niezdolni do przebicia się w różnych sytuacjach.

Klucz do zrównoważenia: oddanie i zaangażowanie się.

Jedenaste ucieleśnienie - równoległe współbrzmienie (NIESKOŃCZONOŚĆ)

Czy twoją tożsamością jest Sat Nam? Czy pozwalam, aby płynęła przeze mnie nieskończoność?

Jedenaście reprezentuje strumień dźwięku, nieustanne źródło nieskończoności, z którego biorą się wszystkie mantry. Jogi Bajan mówił: Gdy Bóg w tobie i człowiek w tobie współbrzmią równolegle, wtedy jesteś jedenastką. Nie masz dualizmu, masz boską wizję i wypływa z ciebie prawda. Nie musisz znajdować niczego poza sobą. Wszystkie klejnoty i skarby są w tobie – jesteś bogaty wewnątrz, posiadasz spełnienie i zadowolenie. Jeśli kiedykolwiek nadużyjesz swej duchowej mocy, wtedy możesz stać się fanatykiem. Rzeczywistość jest wtedy pozbawiona jaźni.

Klucz do zrównoważenia: medytacyjna recytacja słów Siri Guru Granth Sahib.